Damla ve Derya & Dünya ve Ahiret - Osman Nuri Topbaş indir

ISBN: 6056210570

İki hayatımız var.
Biri fani, diğeri ebedi:
Dünya ve ahret…
Ahret hayatıyla mukayese edildiğinde dünya hayatı, derya karşısında damla mesabesindedir.Nitekim. Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.
“Ahirete göre dünya, sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının (denizden) ne kadarcık su ile döndüğüne bir baksın.” Müslim, Cennet,55)

Ahiret; gayb perdesinin ardında olduğundan, yine dünyanın geçici zevk ve alayişiyle, aldatıcı, oyalayıcı mahiyetinden dolayı, insanoğlu; damlayı deryaya tercih etme bedbahtlığına ve hamakatine düşebilmektedir.
0 Yorum
Bir cevap yazın