Dünya Bilgelik Mirası - İbrahim Refik indir

ISBN: 6055444525

Bilgi ve erdemin birleşiminden oluşan bilgelik, doğru ve faydalı bilginin hayata uygulanmasıyla başlar. Bundan dolayı bilge insan; bilgiyi iyi, doğru ve güzele yönelik olarak, sonsuz hayat için kullanmasını bilen insan demektir.

Tarihte iz bırakmış bilge insanların, gönül sultanlarının, filozofların ve nice hikmet ehlinin, içinde yaşadıkları toplumu ve gelecek nesilleri hakikata ulaştırma adına ortaya koydukları nükte, anekdot, mesel, şiir ve aforizma gibi bilgelik incileri, insanlık tarihinin ortak malı, ortak değeridir.

Petekten damla damla sızan bal gibi akıl ve yürekleri besleyen bu inciler, asırların imbiğinden süzülerek bugünlere ulaşmış ve yüzyıllar boyunca insanoğlunun yolunu ışıklandırarak rehberlik yapmıştır.
Doğrusunu söylemek gerekirse, alabildiğine engin ve zengin bu doğu irfanı ile batı felsefesinin içinden bir seçme yapmakta oldukça zorlandık. Zihinleri ve ruhları tohumlayarak yeni doğumlara vesile olacak bu muazzam dünya mirasından kitabın hacmi ölçüsünde mecburi bir seçme yapmak zorunda kaldık.

Bilgelik denizinden avladığımız bu inciler, bir anlamda nesilleri birbirine bağlayan bir köprü, nesilden nesile bir armağandır. Bizim yapmaya çalıştığımız da, o armağanı sizlere sunup, bilgelik yolculuğuna çıkarabilmekten ibaret...

Bu muhteşem dünya mirasının vârisleri olan siz aziz okuyucularımızı, bu mirastan hisselerine düşeni alıp bilgelik bilincine ulaşmaya davet ediyoruz.
0 Yorum
Bir cevap yazın