Friedman Modeli Kıskacında Şili - Kollektif indir

ISBN: 9753446143

Şili ekonomi deneyi, motetarist, neo-liberal istikrar reçetelerinin katı biçimde uygulandığı ilk ülke oldu. Burada adeta bir laboratuvar deneyi yapıldı. Şilili üç iktisatçı tarafından hazırlanan bu çalışmada, Şili'de on yılını tamamlamak üzere olan uygulamanın sosyo-ekonomik yapıda yolaçtığı değişimler yeni yapılanmanın özellikleri ve Pinochet yönetiminin sosyo-ekonomik dayanakları irdeleniyor. Kitaba eklediğimiz Andre Gunder Frank'ın Açık Mektubu ise tartışmaya başka bir boyut kazandırıyor.
0 Yorum
Bir cevap yazın