Türk ve Arap - Halil Halid indir

ISBN: 9758762249

Türk ve Arap Birbirine Muhtaçtır
Bilmem ki Arap ile Türk'ten hangisinin, övülecek vasıfları daha fazladır. Bu hususta benim bildiğim ve kat'i şekilde inandığım bir şey varsa, o da: Bu iki milleten her birinin, diğerinin sahip olduğu vasıflardan istifade etmeye muhtaç olduğu ve Türkün Arap, Arabın da Türk olmadan, şanlarını ve istiklallerini koruyarak yaşayamayacaklarıdır.
Yani Türklerle Araplar arasındaki siyasi yakınlık bağları ne kadar zayıflatılırsa, İslam'ın istiklal ve hakimiyeti de o nisbette zevale uğrar, yine o takdirde, bu iki kavmin evlatları Şarklıları kendilerine denk saymaya tenezzül etmeyen ve daima aşağı gören Batılıların hakimiyetine, o nisbette maruz kalırlar ve işte o zaman, iftihar ettikleri milli şerefleri de aynı derecede kaybolur gider..
Bu iki kavmin birbirleriyle olan münasebetleri bahsinde şöyle bir benzetmede bulunsam, acaba nazar-ı müsamaha ile telakki olunur mu?...
0 Yorum
Bir cevap yazın